Vermaning, Venedie 17,
1601 HA Enkhuizen


Pastoraat

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen & Omstreken heeft besloten,
dat zr. drs. B. Jonker-Voort na haar studie (zo'n veertien jaar) aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) méér aandacht zal besteden aan onze Gemeente.
Dus niet alleen door een regelmatig terugkerende dienst op de zondagmorgen, maar juist ook met pastorale zorg.

Ook al is onze Gemeente niet groot, naast onze leden kennen wij - gelukkig - ook een grote groep VRIENDEN en BELANGSTELLENDEN, die mee leven met het 'wel-en-wee' van onze Gemeente, en natuurlijk ook met dat van de individuele mens (broeder, zuster, belangstellende en/of vriend).

Voor pastorale hulp: neem contact op met zr. ds. B. Jonker-Voort, Schouw 35 - 1613 CL Grootebroek.
Telefonisch te benaderen via 0228 513 158.

Enkhuizen, 15 oktober 2012

Kerkenraad

van de Doopsgezinde Gemeente Enkhuizen e.o.
 

Voorzitter: br. J.C. Nolthenius (Jaap)
Adres: Hemweg 1, 1608 HL te Wijdenes,
T. 0229 - 50 30 50 * Mail: j.c.nolthenius@planet.nl
Boekhouder: br. T.P. Jonker (Theo)
Adres Schouw 35, 1613 CL te Grootebroek,
T. 0228 - 51 31 58 * Mail: theo.jonker@quicknet.nl
Secretaris: br. H.J. van Lijnen Noomen (Hendrik Jan)
Adres: Noorderpoort 25, 1601 PT te Enkhuizen,
T. 0228 - 31 65 12 * Mail: dgenkhuizen@doopsgezind.nl
Lid: zr. J. Visser (Anneke)
Lid: br. J.G. Langbroek (Hans)
Coördinator voorgangers & organisten: vacature  
Adres van de Vermaning: Venedie 17,
1601 HA te Enkhuizen
s.v.p. geen post
naar dit adres
Secretariaat / koster:
H.J. van Lijnen Noomen
Noorderpoort 25,
1601 PT te Enkhuizen
tel./fax:
0228 - 31 65 12
Email secretariaat: dgenkhuizen@doopsgezind.nl
Rekeningnummers: NL82 INGB 0000 1268 75   of
NL97 ABNA 0471 4172 62
Restauratiefonds:
NL06 ABNA 0431 7410 50
Alle betalingen: t.n.v. Doopsgezinde Gemeente E & O, 1613 CL Grootebroek